Руско-Турската война презъ 1877-1878 години

Описание

Руско-Турската война презъ 1877-1878 години

Иззетъ-Фуадъ-Паша

сигн. № 801