Пехотенъ правилникъ

Описание

Пехотенъ правилникъ

сигн. № 11111