От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар

Описание

БОРОВ, Тодор
От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар : Встъпителна лекция четена на 12.04.1943 г. в СУ / Тодор Боров. – София : Университетска печатница, 1946