ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛОГИСТИЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Автор: Подполковник д-р Любен Димитров и подполковник Илиян Стефанов от катедра

Описание

„Логистика” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.
В учебното пособие са изложени основните въпроси, отнасящи се до планирането и управлението на логистичното осигуряване в операциите. То е предназначено за офицерите слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски”, специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативните и тактическите формирования”, но може да се ползва от всички интересуващи се от проблемите на управлението на логистичното осигуряване в операциите.
Предназначено е да послужи и за основа на по-нататъшна работа и последващо развитие както на теорията на управление на логистичното осигуряване, така и на съдържанието и формата на разглежданите документи.