ОБКРЪЖЕНИЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОБКРЪЖЕНИЕ

Автори:

Груди Ангелов

Емил Енев

Изтегли в PDF

 

 

 

 

Рецензенти

полковник доц. д-р Димитър Ташков

полковник доц. д-р Калин Градев

 

 

ISBN 978-619-7478-86-0

Описание

Общи теоретични постановки

С разработването на теоретичните въпроси на операциите и бойните действия в обкръжение и при излизане от обкръжение се доразви-ва по един изключително комплексен начин научен проблем с нарастващо значение за теорията на стратегията, оперативното изкуство и тактиката. Настоящият труд може да намери приложение в учебния процес на обучаемите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и при подготовката и провеждането на тактически учения с войски и командно-щабни учения от щабовете на тактически формирования и при щабни тренировки в Командването на Сухопътните войски.