На Битолския фронтъ съ 6-а пех.Бдинска дивизия в Световната война 1915-1918 г.

Описание

ТАСЕВЪ, Петъръ Ст.
На Битолския фронтъ съ 6-а пех.Бдинска дивизия в Световната война 1915-1918 г. : Зайчаръ – Планиница – Чеганъ – Кенали – Червена стена / П.С.Тасевъ. – София : Придворна печатница, 1929.