Научна конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“

Категория:

Описание

Научна конференция с международно участие
12 – 13 април 2021 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“