Международна научна конференция „Сигурност – образование, наука, индустрия“ – Втора част

Категория:

Описание

Сборник доклади от Международна научна конференция
2020 г., София
Втора част