Международна научна конференция „Сигурност – образование, наука, индустрия“ – Първа част

Категория:

Описание

Сборник доклади от Международна научна конференция
2020 г., София
Първа част