Материали за историята на 3-й Бдинский пехотенъ полкъ

Описание

Материали за историята на 3-й Бдинский пехотенъ полкъ

сигн. № 2245