Лекции по история на българското право : Първа половина – уводъ, извори, държавно право

Описание

БЛАГОЕВЪ, Н.П.
Лекции по история на българското право : Първа половина – уводъ, извори, държавно право / Н.П. Благоев. – София : Печатница „Художникъ“, 1926. – 216 с. ; 22 см. ( Университетска библиотека № 62 )