Критически очеркъ по преминаванията на Дунава презъ Русско-Турските войни 1828-1877 и последовшити при това операции отъ един турски щабъ-офицеръ

Описание

Критически очеркъ по преминаванията на Дунава презъ Русско-Турските войни 1828-1877 и последовшити при това операции отъ един турски щабъ-офицеръ

сигн. № 11108