Кратко описание за действията на 33 пехотен Свищовски полкъ за времено отъ 10.ІХ.1915 до 31.ХІІ.1917 г.

Описание

Кратко описание за действията на 33 пехотен Свищовски полкъ за времено отъ 10.ІХ.1915 до 31.ХІІ.1917 г.

сигн.№ 11118