Действия на 1.бригада отъ 5.п.Дунавска димизия. = Войните презъ 1912-1913 год.

Описание

АБАДЖИЕВ, Г.К. и др.
Действия на 1.бригада отъ 5.п.Дунавска димизия. = Войните презъ 1912-1913 год. : Действията на 4.пехотна Преславска дивизия. Осма пехотна Тунджанска дивизия. / Г.К.Абаджиев, А.Христов, И.А.Руссевъ. – София : Военна библиотека, 1925. – 112 с. ; 22см. ( Военна библиотека N 29 )