Дейностьта на ротмистъръ Бендеревъ въ Сръбско-Българската война въ 1885 г.

Описание

Дейностьта на ротмистъръ Бендеревъ въ Сръбско-Българската война въ 1885 г. = По поводъ бележките на г.Бендеревъ, печатани въ в.“Миръ“ 1929 г. : Военно-историческа комисия. – София : Печ.на Армейския военно-издателски, 1929.