Въздушният суверенитет и единно европейско въздушно пространство

Сборник доклади от научна конференция 9 октомври 2019 г.

Тематични направления

 

  • Сигурност и отбрана
  • Организация и управление на въоръжените сили
  • Психология
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  • Икономически растеж, инвестиции и иновации
  • Социални и институционални проблеми

ISBN 978-619-7478-36-5

Категория:

Описание

Настоящият сборник съдържа докладите от научната конференция на тема „Въздушният суверенитет и единно европейско въздушно пространство“. Конференцията се проведе на 9 октомври 2019 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ благодарение на съвместните усилия на академичния състав на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ към факултет „Командно-щабен“ и с подкрепата на ръководството на Военната академия и Фондация „Български Военновъздушни сили“ и беше посветена на празника на българските Военновъздушни сили – 16 октомври, 60 години от създаването на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ и 15 години членство на Република България в НАТО.