ВРЕМЕННО упътване за употребата на моторизираните и механизирани конни единици

Описание

ВРЕМЕННО упътване за употребата на моторизираните и механизирани конни единици : Ч.2. Приложение къмъ „Правилника за конницата“ / Прев.полк. Иванъ Казанджиев. – София : Военна библиотека, 1940. – 132 с. ; 22 см. ( Военна библиотека № 107 )