Боятъ при в.Дубъ отъ 14 до 25 септемврий 1918 година

Описание

Боятъ при в.Дубъ отъ 14 до 25 септемврий 1918 година

ГЕОРГИЕВЪ, Тодоръ

сигн.№ 11125