Проба

    Ще участвам в конференцията като*: (задължително)
    Автор / Съавтор на научно съобщениеСлушател / Участник в дискусията
    Желани тематични кръгове, в които искате да участвате?
    1. Сигурността и общественото развитие – баланс на амбиции и възможности2. Новите войни и развитието на военното изкуство – теории, тенденции3. Трансформация, превъоръжаване, способности4. Социални, стопански, правни и хуманитарни науки5. Природни и технически науки, математика и информатика