Приветствие от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов до преподавателите, изследователите, научните работници, обучаемите и служителите по случай 1 ноември – Деня на народните будители