Приключи курс „Подготовка на военнослужещи от ВС на Р България за участие в мисията на ЕС – АЛТЕA”

За времето от 06.11. до 10.11.2023 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс Подготовка на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в състава на Силите на оперативния резерв в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и във военната операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – АЛТЕА”.

Целта на курса е повишаване знанията и уменията на обучаемите при работа в международна среда. Преподавателите в курса бяха от катедри „КИС“ и „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“. Те запознаха военнослужещите с актуалната обстановка в района на операцията. Обучаемите бяха от състава на Сухопътните войски и служба „Военна полиция“.

Пожелаваме на колегите успешно изпълнение на мисията, да представят достойно България и да се завърнат живи и здрави при семействата си!