Приключи курс „Киберсигурност“

Успешно приключи обучението по „Киберсигурност, във връзка с нормативните разпоредби в Република България и Европейския Съюз“, съвместно проведено от Военна Академия „Г. С. Раковски“ и ЦПО „Кибер Академия“.

Участие взеха оператори на съществени услуги в сектор „Енергетика“, служители от министерство на отбраната, ВВС и други.

Бяха разгледани задължителните и препоръчителни мерки за сигурност, залегнали в нормативните разпоредби.

Акцент беше поставен върху „Системата за киберсигурност“. Обучението даде отговор и на много въпроси, свързани с информационната киберсигурност.

Приключи курс „Киберсигурност“