Започнаха приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“

Във Военна академия „Г. С. Раковски“, в периода от 09.05.2022 г. до 11.05.2022 г., се провеждат конкурсните изпити с офицери, кандидати за слушатели по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, както следва:

  • писмен изпит по „Оперативно изкуство“ ­ – 09.05.2022 г.;
  • изпит по „Физическа подготовка“ – 10.05.2022 г.;
  • устен изпит по „Оперативно изкуство“ – 11.05.2022 г.

Конкурсните изпити с офицери, кандидати за слушатели по магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ по специализациите:

  1. Специализация „Сухопътни войски“;
  2. Специализация „Военновъздушни сили“;
  3. Специализация „Военноморски сили“;
  4. Специализация „Логистика“;
  5. Специализация „Комуникационни и информационни системи“ и
  6. Специализация „Разузнаване, специални операции и електронна война“, се провеждат в периода от 09.05.2022 г до 20.05.2022 г.

Писмения изпит по „Тактическа подготовка“ със специализации „Сухопътни войски“, „Военноморски сили“, „Комуникационни и информационни системи“, „Разузнаване, специални операции и електронна война“ се проведе на  09.05.2022 г. Предстоят устните изпити по „Тактическа подготовка“ и  изпитите по „Физическа подготовка“.