Приемни изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, и предстоящи класирания

Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, завършиха.

На устен изпит по тактическа подготовка се явиха кандидатите за специализация „Разузнаване, специални операции и електронна война“.

Класиране на кандидатите за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и кандидатите за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, ще бъде изготвено и обявено със заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов в срок до 26-ти юни.