Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ започнаха

Днес се проведе писмен конкурсен изпит по тактическа подготовка за кандидатите по специализация „Военноморски сили“ и специализация „Комуникационни и информационни системи“.