Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ започнаха

На писмения конкурсен изпит днес по тактическа подготовка се явяват кандидатите по специализация „Военновъздушни сили“.