Писмен изпит по „Оперативно изкуство“ за офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

С писмен изпит по „Оперативно изкуство“ започна седмицата за офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Пожелаваме успех на най-добрите кандидати!