Започнаха приемните изпити за офицерите-кандидати за магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и кандидатите за слушатели във Военна академия

Приемните изпити за офицерите-кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и кандидатите за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ започнаха днес.
Денят започна с инструктаж, проведен от полковник доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научна част на Военна академия „Г. С. Раковски“.