Продължават приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, продължават.
Офицерите показаха добри и отлични резултати на изпита по физическа подготовка и не допуснаха травми.
Изпитът се проведе от комисия с председател подполковник Цветан Георгиев – старши преподавател във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия.