Започнаха приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, започнаха с полагане на писмен изпит по тактическа подготовка.