Провеждат се изпити на офицерите, кандидати за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

Oфицерите, кандидати за обучение в магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, положиха писмен изпит по оперативно изкуство и тактическа подготовка, както и изпит по физическа подготовка днес.