Приемните изпити за офицери във Военна академия „Г. С. Раковски“ започнаха днес

Приемните изпити за офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и кандидатите за слушатели във Факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ започнаха днес.

Денят започна с инструктаж, проведен от полковник проф. д-р Георги Димoв – за заместник-началник по учебната и научна част на Военна академия „Г. С. Раковски“, декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“.

Пожелаваме успех на най-добрите кандидати!