Прием

Запиши се

Подробности за кандидатстване

Ако искате да учите в университет в сърцето на града, който се фокусира върху утвърждаването на света като едно по-сигурно място, вие сте попаднали на където трябва. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото военно висше училище в България, което предлага модерно академично обучение, съчетано с традиционно лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Ние разглеждаме заявлението на всеки един кандидат, за да изберем студенти, които отговарят на нашата общност. Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции от страната и чужбина.

Докторски програми

Военна академия е акредитирана по 11 докторски специалности в няколко области на виашето образование.

Подробности

Магистърски програми

Военна академия предлага обучение по три професионални направления: „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“. 

Подробности

Бакалавърски програми

Във Военна академия може да специализрате по новата бакалавърска програма в обастта на Националната сигурност. 

Подробности

Професионални курсове

Към Военна академия има разкрит Център за професионално обучение, който предлага квалификация и валидизация по 16 професии. 

Виж курсовете

Процес на кандидатстване

1

Необходими документи

  1. Заявление по образец.
  2. Копие от диплома за придобито образование.
2

Образци на документи за кандидатстване

ОКС „бакалавър“(държавна поръчка)
ОКС „бакалавър“(срещу заплащане)
ОКС „магистър“(държавна поръчка)
ОКС „магистър“(срещу заплащане)

3

Срокове за подаване на документи

ОКС „бакалавър“(ДП) – 23.07.2019 г.
ОКС „бакалавър“(СЗ) – 18.09.2019 г.
ОКС „магистър“(ДП) – 05.09.2019 г.
ОКС „магистър“(СЗ) – 18.09.2019 г.

4

Конкурсни изпити

ИЗПИТЕН ТЕСТ
ОКС „бакалавър“(ДП) – 23.07.2019 г.
ОКС „магистър“(ДП) – 10.09.2019 г.


ПО ДОКУМЕНТИ
ОКС „бакалавър“(СЗ) –18.09.2019 г.
ОКС „магистър“(СЗ) –18.09.2019 г.

 

5

Резултати от конкурсните изпити и класиране

Изпитен тест ОКС „бакалавър“.
Изпитен тест ОКС „магистър“.
Конкурс по документи ОКС „бакалавър“.
Конкурс по документи ОКС „магистър“

6

Записване

за ОКС „бакалавър“(ДП)
от 01 до 08.08.2019 г. 
за ОКС „бакалавър“(СЗ)
от 24 до 27.09.2019 г.
за ОКС „магистър“(ДП)
от 17 до 20.09.2019 г.
за ОКС „магистър“(СЗ)
от 24 до 27.09.2019 г.

Кога да кандидатствате?

  Срок за кандидатстване Решение
 1 1 Ноември 15 Декември
 2 1 Януари 15 Февруари
Редовно 1 Януари 1 Април

Къде да представим необходимите документи?

1210 София, България
Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586