Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и обучаеми посетиха Президентството на Република България

Обучаемите от магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС), водени от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов посетиха днес Президентството на Република България и бяха приети от президента Румен Радев, възпитаник на Академията.
Срещите с български и чуждестранни офицери от магистърската специалност СРОВС се превърнаха в традиция през последните години.
В рамките на дискусията бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с провеждащите се в момента Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната, процеса на модернизация на въоръжените сили, развитието на кадровия модел и мерките за мотивация на военнослужещите. Слушателите поставиха акцент върху темата за ролята на президента като Върховния главнокомандващ на въоръжените сили и неговите правомощия в мирно и военно време. Внимание бе обърнато на мястото и значението на Консултативния съвет за национална сигурност по отношение на сферата на сигурността и отбраната.
Президентът на Република България направи преглед на дейността на КСНС и открои някои от най-важните предложения, направени в рамките на заседанията, по отношение на развитието на въоръжените сили. Държавният глава изведе на преден план необходимостта от цялостен преглед на нормативната база в областта на отбраната.