Полковник доцент д-р Нелко Петров Ненов

Полковник доцент д-р Нелко Петров Ненов

Заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“

Роден на 24.12.1961 год. в гр. Попово

Образование

1979 г. – Първа гимназия „Христо Ботев“ – гр. Попово

1983 г. – Висше народно военно артилерийско училище „Г. Димитров” – гр. Шумен, специалност „Земна артилерия”, военна квалификация „офицер от земна артилерия – военен инженер по поддръжка на ЕИМ” и гражданска специалност „Изчислителна техника – използване и поддръжка на ЕИТ” и квалификация „инженер по използване и поддръжка на ЕИТ”

1992 г. – Военна академия „Г. С. Раковски”- гр. София, специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа, Ракетни войски и артилерия”, военна квалификация „Висше военно академично образование”

 

Военна кариера

-от 18 ноември 2019 г. Заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“

от 6 юли 2018 до 1 януари 2019 г. Началник на катедра „Национална и международна сигурност“, факултет „Национална сигурност и отбрана“

2016 – 2017 г. Началник на научна секция „Стратегически изследвания в сигурността и отбраната“ на Институт за перспективни изследвания за отбраната

2015 – 2016 г. Заместник директор на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“

2014 г. – Началник на научна секция „Стратегически и социални изследвания“ на Институт за перспективни изследвания за отбраната

2010 – 2014 г. Декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен в Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

2007 – 2010 г. Заместник-декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен в Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

2003 – 2007 г. Началник на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от полевата артилерия“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен в Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

2002 – 2003 г. Доцент в катедра „Ракетни войски и артилерия“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен в Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

2000 – 2002 г. Доцент в катедра „Тактика“ , факултет „Ракетни войски и артилерия“ на ВВУАПВО „Панайот Волов“ – Шумен

1997 – 2000 г. Главен асистент в катедра „Тактика“, факултет „Ракетни войски и артилерия“ на ВВУАПВО „Панайот Волов“ – Шумен

1995 – 1997 г. Старши асистент в катедра „Тактика“, факултет „Ракетни войски и артилерия“ на ВВУАПВО „Панайот Волов“ – Шумен

1993 – 1995 г. Асистент в катедра „Тактика“, факултет „Ракетни войски и артилерия“ на ВВУАПВО „Панайот Волов“ – Шумен

1992 – 1993 г. Началник щаб на артилерията – под. 36520

1990 – 1992 г. Редовен слушател във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София;

1985 – 1890 г. Командир на взвод и батарея – ВНВАУ „Г. Димитров“ – Шумен;

1983 – 1985 г. Старши офицер на батарея – под. 42500.

Научни звания и степени

1999 Диплома за образователна и научна степен „Доктор”, дадена от Висшата атестационна комисия по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“;

2000 Свидетелство за научно звание „Доцент”, дадено от Висшата атестационна комисия по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“.

Допълнителна квалификация

1994 Курс по „Военна психология и педагогика на ВВУЗ” във Военна академия „Г. С. Раковски”

1999 Курс по „Информатика“ – Федерация на дружествата за разпространение на знания, Шумен

2000 Курс по оперативно право, проведен от United States Defense Institute of International Legal Studies, София

2002 Курс по „Основни въпроси на международната, националната и ведомствената стандартизация и основните принципи и процедури в НАТО”, Технически университет –  София

2007 Курс „Защита на класифицираната информация“, проведен от Държавната комисия по сигурността на информацията, Шумен

Награди

1985 Юбилеен медал „40 години от победата над хитлерофашизма“ от министъра на отбраната

2001 Награден знак „За вярна служба под знамената – III степен”  от министъра на отбраната

2008 Награден знак „За принос към министерството на отбраната”  от министъра на отбраната

2012 Почетен плакет на министерсвото на отбраната от министъра на отбраната

2010 Юбилеен медал „65 години от победата над фашизма 1945-2010 г.“ от Национален комитет под патронажа на президента

2011 Предметна награда „Бинокъл Б8х30 от министъра на отбраната

2012 Грамота за активна гражданска позиция като войн от Българската армия, за всеотдайна служба в името на Родината от председателя на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

2013 Грамота за принос към военното образование от ректора на Национален военен университет „Васил Левски”

2015 Юбилеен медал „70 години от победата над фашизма 1945-2015 г.“ от Национален комитет

2015 Почетен плакет от началника на Военна академия „Г. С.Раковски“

2017 Годишна награда „Генерал-лейтенант Яко Молхов” на Управителния съвет на Военноисторическата комисия за принос за изследването на артилерията

2018 Почетна грамота от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ за проявено родолюбие, принос към националната сигурност на България и заслуги за развитието на военното образование

2018 Почетен знак на министерството на отбраната  от министъра на отбраната

Произвеждане в звания

1983  Лейтенант
1986  Старши лейтенант
1990  Капитан
1995  Майор
1998  Подполковник
2002 Полковник

Владеене на чужди езици

Френски език – 3333 по изискванията на STANAG 6001

Английски език – 1311 по изискванията на STANAG 6001

Семейно положение

Женен с двама сина