Преподаватели

Полк. доц. д-р Петко Стефанов Димов

Началник на научна секция "Иновации, платформи в образованието и квалификацията"
p.dimov@rndc.bg
0887 930 559
More Detail

Полковник професор доктор Петър Симеонов Христов

Заместник декан на факултет „Командно-щабен“
p.hristov@rndc.bg
26516
More Detail

Полковник доцент д-р Зарко Иванов Здравков

Началник на секция "Концепцци, доктрини и поуки от практиката"
z.zdravkov@rndc.bg
More Detail

Доцент д-р Елислав Иванов

ВРИД Началник на секция "Стратегически изследвания в сигурността и отбраната
e.ivanov@rndc.bg
02/92 26 537
More Detail

Доцент доктор Мария Атанасова Фъртунова

Помощник-ректор на Военна академия "Г. С. Раковски"
m.fartunova@rndc.bg

Помощник-ректор на Военна академия „Г. С. Раковски“

More Detail

Диана БОРИМЕЧКОВА

Магистър по руска, испанска и българска филология

Специалност “Руски език и литература. Преводач и преподавател“

More Detail

Юлиана СЛАВЧЕВА

Старши преподавател по английски език във Военна Академия „ Георги Стойков Раковски“.

More Detail

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините