Преподаватели

Помощник-ректор на Военна академия "Г. С. Раковски"
m.fartunova@rndc.bg

Помощник-ректор на Военна академия „Г. С. Раковски“

More Detail

Диана БОРИМЕЧКОВА

Магистър по руска, испанска и българска филология

Специалност “Руски език и литература. Преводач и преподавател“

More Detail

Юлиана СЛАВЧЕВА

Старши преподавател по английски език във Военна Академия „ Георги Стойков Раковски“.

More Detail

Анелия ХРИСТОВА

Понастоящем: Военна Академия „Г. С. Раковски“, старши преподавател по английски език

More Detail

Живко ХРИСТОВ

Живко Христов е старши преподавател по английски език във Военна академия „Г. С. Раковски“.

More Detail

Доцент доктор Валентина Георгиева

Доцент
v.georgieva@rndc.bg
02/92 26 685

доктор” по научна специалност “Общо и сравнително езикознание” от Института за български език на БАН
Ръководител на катедра „Езикова подготовка“

More Detail

Професор д.н. Митко Стойков

Директор на Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия "Г. С. Раковски"
mitkostoykov@rndc.bg
+359 2 92 26 671

Професор
доктор на науките

More Detail

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините