Преподаватели

Диана БОРИМЕЧКОВА

Магистър по руска, испанска и българска филология

Специалност “Руски език и литература. Преводач и преподавател“

More Detail

Юлиана СЛАВЧЕВА

Старши преподавател по английски език във Военна Академия „ Георги Стойков Раковски“.

More Detail

Анелия ХРИСТОВА

Понастоящем: Военна Академия „Г. С. Раковски“, старши преподавател по английски език

More Detail

Живко ХРИСТОВ

Живко Христов е старши преподавател по английски език във Военна академия „Г. С. Раковски“.

More Detail

Доцент доктор Валентина Георгиева

Доцент
i.georgieva@armf.bg
02/92 26 685

доктор” по научна специалност “Общо и сравнително езикознание” от Института за български език на БАН
Ръководител на катедра „Езикова подготовка“

More Detail

Професор д.н. Митко Стойков

Директор на Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия "Г. С. Раковски"
mitkostoykov@rndc.bg
+359 2 92 26 671

Професор
доктор на науките

More Detail

Генерал-майор д-р Груди Ангелов

Началник на Военна академия "Г. С. Раковски"
rnda@armf.bg
/+ 359 2/ 92 26 550

– Награден знак за отлична служба І степен
– Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ ст.

More Detail

Полк. Емил Янев

Заместник-началник по администрацията и логистиката
e.ianev@rndc.bg
26550

От 2016 г. е Заместник-началник по администрацията и логистиката на Военна академия „Г. С. Раковски” – София.

More Detail

Полк. доц. д-р Димитър Ташков

Заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия "Г. С. РАковски"
d.tashkov@rndc.bg
265550

– Доктор по Научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
– Доцент в област за висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, по Научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”

More Detail

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините