Преподаватели

Генерал-майор Тодор Дочев

Началник на Военна академия "Г. С. Раковски"
t.dochev@rndc.bg
/+ 359 2/ 92 26 550
More Detail

подполковник инж. д-р Калин Ранчев

Началник сектор „Човешки ресурсиˮ; Съвременна българска история, военна и военнополитическа история
k.ranchev@rndc.bg
+359 292 26 665
More Detail

О. р. полковник инж. д-р Анатолий Прокопиев

Доцент в научна секция „Военна история и патриотично възпитаниеˮ
+359 292 26 657
More Detail

д-р Стоян Николов

Главен асистент в Научна секция „Военна история и патриотично възпитаниеˮ
s.nikolov@rndc.bg
+359 292 26 657
More Detail

г. ас. д-р Христина Добрева

Асистент
h.dobreva@rndc.bg
02 26581
More Detail

Анелия Атипова, Асистент в Научна секция “Доктрини, концепции и поуки от практиката” на Института за перспективни изследвания за отбрана

Асистент в Научна секция “Доктрини, концепции и поуки от практиката” на Института за перспективни изследвания за отбрана
analytic-a@abv.bg
More Detail

Подполковник д-р Пламен Асенов Петков

главен асистент в секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката” на Институт „Перспективни изследвания за отбрана” при Военна академия „Г. С. Раковски”
papetkov@rndc.bg
029226696
More Detail

Даниела Димитрова Въчева

Старши преподавател по английски език
d.vacheva@rndc.bg
More Detail

Спаска Къчева

Старши преподавател по Френски език
s.kacheva@rndc.bg
More Detail

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините