Конкурсен изпит с кандидат-студентите за образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе предварителният конкурсен изпит с кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ по специалности „Сигурност и отбрана“ и „Киберсигурност“ от професионално направление „Национална сигурност“, който протече на две смени – преди и след обяд.

Явиха се над 60 кандидати, желаещи да се обучават във Военната академия.

На всички тях пожелавеме успех!