Покана за представяне на монография на проф. д.н. Веселин Янчев

На 14.11.2023 г. (вторник) от 15:30 часа в Аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде представена монографията на проф. д.н. Веселин Янчев „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 г. Провалът на едно поръчано въстание“.

Авторът е дългогодишен преподавател в Катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, един от най-задълбочените изследователи на българската военна история с акцент върху вътрешните функции и употреба на българската армия в периода 1878 – 1945 г. и председател на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професор д.н. Веселин Янчев е автор на близо 100 монографии, студии и статии, сред които „Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери 1907 – 1945“ (1999 г., 2022 г.), „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878 – 1912“ (2006 г.), „Службите за охрана в България от княза до президента 1879 – 2013 (2013 г.) и „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност между войните и след тях (1913 – 1915 и 1918 – 1923)“ (2014 г.).

Той е научен ръководител на редица успешно защитили дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ изследователи, двама от които са част от академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“.