Представяне на Диана Боримечкова в Софийския университет

На 17 ноември 2022 г. Диана Боримечкова, старши преподавател в катедра „Езиково обучение“ на Военна академия „Г.С.Раковски“, представи своя учебник по руски за начинаещи пред преподаватели и студенти от специалност „Руска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието, организирано от Дружеството на русистите в България, беше посветено на нови издания в областта на чуждоезиковото обучение и руския език: монографията „Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение“ на доц. д-р Илка Бирова и учебника по руски език за българи „Русский с собой. Ниво А1+“ на Диана Боримечкова.

В своята презентация Д. Боримечкова сподели вълнението си от възможността да покаже книгата си именно в стените на Софийския университет, чийто възпитаник е. Аудиторията посрещна с голям интерес разказа ѝ за предизвикателствата, които срещат в своята работа съвременните преподаватели по руски език у нас, както и за процеса на създаване на национално ориентиран комплексен учебник по руски език за начинаещи.