„Хладното оръжие на Българската армия от Oсвобождението до наши дни“

По повод тържественото отбелязване на Патронния празник на Военна академия „Г. С. Раковски“ бе представена изложба под наслов „Хладното оръжие на Българската армия от Oсвобождението до наши дни“. Бяха изложени над петдесет експоната от личната колекция на полковник доцент д-р Зарко Здравков – началник на научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“ в институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

Експонатите показват основните образци дълго и късо хладно оръжие на въоръжение в Българската армия от 1878 г. до наши дни. Експозицията обхващаше офицерски и войнишки шашки и саби, шпаги‚ кортици и щикове. Интерес предизвикаха относително редките образци на генералска сабя и шпага, както и на лейбгвардейска войнишка сабя. Към изложбата бе проявен голям интерес от служителите, обучаемите и гостите на Академията.