Десетки учебни зали във Военна академия „Г. С. Раковски“ са обновени по време на пандемията

Десетки учебни зали във Военна академия „Г. С. Раковски“ са обновени по време на пандемията! Това стана след извършване на наложителните ремонти на полуразрушения трети етаж на учебния корпус.

По време на обучението си във Факултет „Командно-щабен“, жена-офицер (днес полковник) от структура за Връзки с обществеността написа в излизащия на хартия, но и в pdf формат вестник „Военна академия“, че се налага да ходи на лекции с каска – заради падащата вековна мазилка.

Днес учебните зали и коридорите изглеждат другояче…

От понеделник, 17 януари (според нова заповед на ръководството на ВА), те ще служат като кабинети на преподавателите, за да могат да са само по един в кабинет и да водят лекциите си онлайн, при спазване на дистанция и дезинфекция.

Всъщност, това се прави от почти две години (с прекъсвания), но всички очакват затихването на все още неукротения вирус, за да се завърнат за присъствено обучение с помощта на новите компютри и мебелировка, по-големите и качествени екрани и модерното осветление.