Военна академия „Г. С. Раковски“ използва възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за значителна икономия на електроенергия

Изграждането на инсталация с голяма мощност за използване на слънчевата енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ доведе до значителна икономия на електроенергия и има възможност остатъка от мощността да се продава на ЧЕЗ.

По този начин Академията се включва в Националната енергийна политика за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Следваща>>