Честит празник на офицерите и цивилните служители от структурите по „Връзки с обществеността“ в МО и БА!

С Указ № 1 от 1-ви януари 1912 г. цар Фердинанд създава Информационно-цензурна секция в състава на Оперативно отделение към Щаба на армията.

Преди Балканската война за работата ѝ няма никакви нормативни документи, освен инструкция за цензурирането на писмата и телеграмите.

С обявяването на обща мобилизация на 17 септември 1912 г. започва попълването на щата и активизирането* на секцията. В нея са назначени и работят известни български интелектуалци: проф. Ал. Балабанов, Симеон Радев, Елин Пелин, проф. Александър Теодоров-Балан, Михаил Арнаудов, Веселин Ганев и др.

Още на следващия ден, на български и френски език излиза „Упътване за писателите, издателите, печатарите, раздавачите на списания и вестници, картини и всякакви печатни произведения във военно време“, което е раздадено на всички кореспонденти, журналисти и редакции.

Разпространени са голямо количество пропагандни картички с послания, между които „По пет на нож!“, „Бай Ганю на репетиция“ и др. п.

От 2009 г. Военна академия „Г. С. Раковски“ започна прием в магистърска програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“, чиито студенти спечелиха на няколко пъти призови места на националните PR-конкурси.

Тази специалност се разви от 90- и 120-часовите курсове по „Връзки с обществеността“, провеждани от 1996 г. до днес на две нива. Оттогава мина четвърт век!


* От 2012 г., със заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов, 17-ти септември е обявен за Празник на офицерите и цивилните служители по Връзки с обществеността в МО и БА.