Празнично обръщение на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов по случай нейния патронен празник – 14-ти април