Днес Военна академия „Г. С. Раковски“ отбелязва своя патронен празник

Вече 109 години Академията уверено върви по избрания преди повече от столетие път на знанието и силата, с традиция, качество и престиж! Нейният личен състав остава верен на Отечеството и на заветите на нашите предшественици!

Честит празник на всички колеги, възпитаници и приятели, свързали живота си с Военна академия „Г. С. Раковски“!