Практическо занятие на слушатели в телепорт „Плана“

В съответствие с утвърдения от министъра на отбраната на Република България учебен план на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Комуникационни и информационни системи“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, на 22 май 2024 г. преподаватели, слушатели в редовна и задочна форма на обучение проведоха практическо занятие по придобиване и затвърждаване на знания, относно предназначението, възможностите на най-съвременните системи в света за сателитни комуникации, осигуряващи свързаност, и почти 100% покритие на планетата в първата и най-голяма наземна станция за спътникови комуникации в Република България – телепорт „Плана“.

Практическо занятие на слушатели в телепорт „Плана“

Телепортът е част от телекомуникационната система на „Виваком България“, която предлага услуги по излъчване, приемане и пренос на радио и телевизионни програми, колокация, мониторинг, VSAT връзки и други.

Практическо занятие на слушатели в телепорт „Плана“

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ изказва специални благодарности към Владимир Рангелов – директор „Броудкаст услуги“ във Vivacom, който запозна преподавателите и слушателите със сертифицираната по най-високия стандарт “Tier 4” наземна сателитна станция „Плана“, като детайлно запозна обучаемите с предоставяните от телепорта радио услуги и телевизионно разпространение, сателитни комуникации, колокация, както и с инфраструктурата на обекта.