Министерството на отбраната излезе с позиция по актуален дебат относно подвеждащи твърдения, в контекста на които се споменава и любимата на всички Военна академия „Г. С. Раковски“

Четете позицията тук.