Юбилей на полковник д-р Тодор Петков – старши инструктор в Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Честит рожден ден – юбилей на полковник д-р Тодор Петков – старши инструктор в Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Желаем му здраве, щастие, късмет и благоденствие!