Повишаване във военно звание и награждаване на личен състав във Военна академия

В тържествена обстановка, в аула „Раковски“, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи пагоните на повишен в следващо военно звание офицер от Академията. Майор Кристина Маджарова е назначена на академична длъжност „главен асистент“ в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и е повишена в звание „подполковник“ Началникът на Академията й връчи пагоните и пожела на подполковник Маджарова да работи със същия дух и желание и да няма неизпълнени задачи. И да достигне звание „полковник“ – званието, което е символ на изпълнена офицерска кариера. Честито на повишения колега! Нека това военно звание да не е последно и бъдещи успехи на новата длъжност!

За проявен висок професионализъм, за постигнати резултати при изпълнение на служебните задължения, за принос в развитието и усъвършенстването на военнообразователната система, за доказани заслуги в областта на българската култура и образование и по повод Деня на народните будители – 1-ви ноември, със заповед на Министъра на отбраната на Република България беше награден академичен състав с Възпоменателен медал „Васил Левски – 150 години безсмъртие“. Началникът на военната Алма матер връчи наградите и подчерта: „Приемете този възпоменателен медал като награда за професионалния ви път, за вашите научни дирения, публикации и издирвателни дейности, които спомогнаха за ознаменуване на бележитата годишнина – 150 години безсмъртие на Левски“. Той пожела на отличените да бъдат горди, че са част от Военна академия, да съхранят за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да гледат към бъдещето.

По случай празника генерал-майор Дочев пожела на всички да работят със сърце, дух и желание, да бъдат открити и искрени в работата си и да нямат неизпълнени задачи.