Повишаване във военно звание на военнослужещ от Военна академия

В тържествена обстановка, на строевия плац, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи пагоните на повишен в следващо военно звание офицер от Академията.

Подполковник Петър Стоилов заема академична длъжност „доцент“ в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и е повишен в звание „полковник“.

Началникът на Академията връчи пагоните, поздрави повишения военнослужещ, че е достигнал звание „полковник“, което е символ на изпълнена офицерска кариера. и му пожела на да работи със същия дух и желание и да няма неизпълнени задачи.

Честито на полковник доцент доктор Петър Стоилов и бъдещи успехи на новата длъжност!